Hvorfor Warren Buffet Anbefaler Investering I Aktieindexer

For omkring 9 år siden lavede Warren Buffet hans kendte 1 mio USD væddemål med Protégé Partners som arbejder som investeringsrådgivere og formueforvaltere. Buffet mente at en index fond der investerede i S&P 500 ville give det bedste afkast, Protégé Partners mente at de kunne udvælge 5 hedgefonde der tilsammen ville give det bedste afkast. Hvem tror du vandt?

Inden du bestemmer dig, fortæller jeg lidt om investeringen:

– En index fond, styres af en investeringsforening. Den investerer kun i et enkelt index, som i eksemplet hvor det er S&P 500. Omkostningerne ved at investere i en fond som denne er meget lave da det computer der styrer alle handler. Det eneste der gøres løbende er at regulere størrelsen af investeringerne hos fonden og ændre investeringerne ud fra aktiernes størrelse i det pågældende index. Så hvis Apple falder 50% i værdi, skal der også sælges en andel af aktierne i index fonden, så det antal aktier fonden ejer svarer til hvor stor en andel af S&P 500 værdien Apple udgør.

De årlige omkostninger er typisk 0,1-0,15%
– En hedgefond er ikke noget du selv kan investere i på samme måde som en investeringsforening. De kræver ofte en stor kapital hvorfor det er forbeholdt velhavende privatpersoner og investeringsselskaber. En hedgefond har typisk en bred portfølje af investeringer og kan investere i alt fra aktier til råstoffer, valutaer eller bygninger. Det der ofte har gjort hedgefonde så omtalte er at mange af dem benytter sig af shorting hvor de investerer i at en aktiekurs falder.

Hedgefonde tager sig typisk godt betalt for at forvalte pengene, det vil ikke være unormalt at de tager 2-4% om året i omkostninger.

 

9 års afkast, 65,67% eller 21,87%

Hvis du valgte Warren Buffet har du helt ret. Det gennemsnitlige afkast for de 5 hedgefonde var 21,87% hvor S&P 500 i samme periode havde givet et afkast på hele 65,67%. Det til trods for at S&P 500 tog et fald på næsten 50% de første 14 måneder efter væddemålet kom i hun.

Væddemålet var et opgør med de dyre investeringsforeninger, hvis du spørger Warren Buffet. Men viser de at hedgefonde ikke er pengene værd? Både ja og nej, lige netop hedgefonde og dyre investeringsforeninger er et område hvor finansverdenen er splittet. Mange studier viser at det statistisk set igennem historien har været bedre at investere i et simpelt index, end aktive fonde. Modsat har en hedgefond bedre redskaber til at forbedre deres afkast når markedet er på vej op, de kan geare deres investeringer. Når markedet er på vej ned kan de til gengæld shorte aktierne og tjene penge på at de falder.

Men hvorfor vinder hedgefonden så ikke? Det er der 2 årsager til.

 

Årsag 1: Lave omkostninger

I modsætning til index fonde er det årlige gebyr hos hedge fonde og de fleste investeringsforeninger langt højere. Index fonde findes med ned til 0,1% i årlige omkostninger hvor aktivt forvaltede fonde starter ved 0,5% og går helt op til 2-3% i årlige omkostninger.

De høje omkostninger betyder at fondene skal have et betydeligt bedre afkast end markedet for at de sammenlagt giver et bedre afkast. Det lykkedes også hvert år for en betydelig mængde af fondene og når jeg ser hos Nordnet på listen over de fonde der performer bedst ser jeg i år fonde der ligger med 20% eller mere i afkast, hvor mine index fonde kun har et afkast på 3% lige nu, men de fonde der performer godt i år, vil med stor sandsynlighed ikke kunne lave et lignende afkast næste år og ser vi på gennemsnittet ligger det nærmest aldrig højt nok til at slå markedet.

 

Årsag 2: Menneskelige fejl

Hos en hedgefond vil det være mennesker der sidder og tager beslutningerne, eller det kan idag faktisk også være computerprogrammer, men i begge tilfælde vil der blive lavet forskellige investeringer med det formål at øge overskuddet. Det kræver ofte kun en stor investering der fejler, inden hele det store overskud for året er væk.

Ved en index fond er der også ricisi, men det er for et helt marked og ikke for en enkelt aktie.

 

Hvilken fond skal man så vælge?

Selvom jeg selv er stor fortaler for index fonde, så har jeg selv valgt at trække en del af mine aktieinvesteringer ud og investere på andre måder det seneste år. Jeg tror at markedet vil falde kraftigt inden 2020, baseret på flere statistiske analyser og historisk materiale. Jeg har derfor valgt forøge min kontante beholdning så jeg kan lave en større investering i en index fond når jeg ser et fald der er stort nok til at jeg vil hoppe ind.

Fortalere for investeringsforeninger vil påpege at de ofte faldt mindre end selve indexet under finanskrisen. Ser man på de hedgefonde Protégé Partners havde valgt i væddemålet faldt de kun med halvdelen af hvad S&P 500 indexet gjorde og jeg tror at vi ved de næste store fald i markedet vil begynde at se investeringsforeninger der ligefrem begynder at have positive afkast, da de næsten undelukkende har shortet aktier.

Jeg vil selv være tilbageholdende indtil den næste store tilbagegang på markedet, men eksemplet her hvor Warren Buffet investerede lige inden finanskrisen viser godt at selvom det kan virke som et stort tab, så vil du med stor sandsynlighed komme hurtigt op igen bagefter og her efter 10 år havde han også skabt et pænt afkast. Dog tror jeg at afkastet i f.eks. ejendomsinvesteringer ville have været bedre over 10 år end det han opnåede med et aktie index.

Hvis du går ind i en aktiefond lige nu, skal det være fordi du går lang. Er det penge du skal bruge indenfor få år, så behold dem hellere i banken.

Skriv en kommentar